Sunday 21 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

कुकूले सपन

 


कुकूल्याश्या तकलेर म्हज्या

कितलो पळय पेज

आई म्हणटा बेगीबेगीन

आंकडे तू मेज


कुकूल्याश्या मनार म्हज्या

कितलो पळय ताण

बाबा म्हणटा बेगीबेगीन

ए बी सी डी म्हण

 

कुकूल्याश्या हातान म्हज्या

पुस्तकांचो ढीग

ताई म्हणटा बेगीबेगीन

विज्ञानांत तू रीग

 

कुकूल्याश्या काळजांत म्हज्या

दडलां एक सपन

आई बाबा दीदीचे मात

सदचेच दडपण

 

कुकूलेशे सपन म्हजे

भुर्र गेले उडून

म्हज्या मना काळजांतले

कोणाक गेला पडून?

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.beautiful one ....ashech barayt raav

 
rinki shirodkar |

kavita avadli,aichya bhurgya kadlyan avaybapaichi expectations chad vadlya .tanka ho baro updesh.

 
jitendra sukhtanker |

Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives