Sunday 21 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

September 2012

Sep '12
12

आमी वेगळीं???

  तो ताच्या जिणेंत खोशी हांव म्हज्या... तो ताच्या वांगडा... READ

0 Comments

Sep '12
06

आयलो तूं?

आयलो तूं?   सारको तो गेलो आनी तूं आयलो...   वोदोळच्यान त... READ

1 Comments

Sep '12
05

तूं तरी खंय जाणा???

तुज्या बॉय कट केल्ल्या कोंग-या केसांत भोंवडायता जेन्ना त... READ

5 Comments