Friday 14 June 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Film

“आमी बदल्ले, तुमी केन्ना बदलतले?” ‘काजरो’तल्या गांवकारांचो रोखठोक प्रस्न

 

द गोवन स्टुडियो हे संस्थेन निर्मिल्ल्या काजरो ह्या कोंकणी सिनेमाक अंदूं प्रतिश्ठेचो राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार फावो जालो. हो सिनेमा ज्या गांवांचेर आदारिल्लो आसा त्या सत्तरी गांवांतल्या सावड्डें गांवच्या गांवकारांनी समेस्त गोंयकारांक आनी मनीसजातीकच एक रोखठोक प्रस्न विचाल्ला.

सिनेमाक राश्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो म्हुणो सगळेच खोशी जाले, नाचपाक लागले. पूण ह्या सिनेमाची काणी जेणे बरयली तो डॉ प्रकाश पर्येकार मात जितलो खोशी जालो तितलोच अस्वस्थय जालो.

तेका याद आयली तेच्या सत्तरींतल्या सावड्डें गांवांतल्या त्या हरिजन वाड्याची, जेंच्या काळीज चिरपी व्यथांचेर तेणे पोटतिडकीन ही कथा बरयलेली. 

देखून तेणे कितें करचें? एकठांय केलें आपल्या कांय इश्टांक आनी गेलो तडक सत्तरींतल्या त्या हरिजन वाड्यार. मेळ्ळो थिंगाच्या जाण्ट्या-नेेण्ट्यांक, तेच्या इश्टांक. 

आनी पळयात, तेंचे मदीं कितें उलोवणीं जालीं, विठ्ठल हरिजनाच्या घरामुखावेल्या आंगणांत जाल्ल्या एका ल्हानशा सुवाळ्यांत. 

गोवा न्यूजाचो हो खाशेलो रिपोर्ट


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image