Friday 19 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

चोर खंयची...

 


ते अर्दे उबारिल्ले

इमारतीच्या

सातव्या माळ्यावेल्यांन,

माथ्यार पदर घेवन

शिमीटाच्यो कायली सांबाळत

व्हडा उमेदीन ती दोगांय

सकयल पळयतालीं.

कांय वर्सांनी ती इमारत

पुराय जावन चकचकतली

वज्रां भांगरां शिंगारून

लकलकतली.

टोक टोक बुटांचे

आनी हाय हिल्सांचे आवाज

सुट बूट मारूंन चलतलो थंय

आधूनिकतेचो गाज.

ती दोगांय चुकून

पावत थंय केन्नाय घडये

सकयल रावन तेळत तो

सातवो माळो..

इतल्यान वॉचमेन धांवत येतलो

धांवडायतलो तांकां

चार गाळी मारून,

आनी म्हणटलो,

चोर खंयची...

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives