Friday 14 June 2024

News Analysed, Opinions Expressed

आपलो

 


कोणूच नासता

‘आपलो’

दरेकलो,

आपापलोच...

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.हावें दरकेलो वा दारकेलो अशें खंयच म्हणिल्लें ना. देखून, विष्णूबाब, तूं कितें विचारता तेंच म्हाका समजल्लें ना.

 
संदेश |

Sandesh Sir darkelo mhallyar kite te samjok na ..Sir pls clarify it

 
Vishnu Borkar |

कोणूच नासता

‘आपलो’

दरेकलो,

विकत घेतलेलो.

 
JayGoa |

superb...

 
Sanjay Borkar |

'AAPLO' Aawadli. Tyapurvichi 'KAVITA'hi Apratim. Kavi mhanun miravnaryani hya kavita avashya vachavyat...

 
pramod koyande |

Blogger's Profile

 

संदेश प्रभुदेसाय

संदेश प्रभुदेसाय पेशान पत्रकार. पूण मुळांत एक कार्यकर्तो. पत्रकार जायत सावन साहित्य निर्मणी पुरायेन बंद केल्या. ताचे आदीं कवितां वा गितां सारकी साहित्य निर्मणी केल्या. पूण हालींच्या तेंपार फकत वैचारीक लिखाण चड. चुकून केन्नाय हेर साहित्य निर्मणी जाता तितलीच.

 

Previous Post

 

Archives