Wednesday 21 February 2024

News Analysed, Opinions Expressed

सगलें आतां इतिहासजमा

 


म्हज्या घरामुखार झाडां

झाडार साबार सवणीं

रान्नीपोलांत कुंयणीं

रानांत रोयणीं

सगलें आतां इतिहासजमा!

 

म्हज्या दारांत आंगण

आंगणांत रांगोळी

नागपंचमीक पातोळी

काट्टांची दिवाळी

सगलें आतां इतिहासजमा!

 

म्हज्या घराकुशीक शेजारी

माया ममतेचे पुजारी

उल्याक धांवप

गरजेक पावप

सगलें आतां इतिहासजमा!

 

आतां फ्लॅटांनी सजल्यांत शारां

शेजरा-शेजरांचीं बंद दारां!

भितर वाझांनी बॉन्साय-कॅक्टस

शेजारधर्म मात

जाला आतां इतिहासजमा!

 

आतां म्हजें घरूय फ्लॅटांत गेलां

आनी हांवूंय आतां फ्लॅटूचशें जालां

काळजा कुरकुटांत जपिल्लें

घराचें घरपणूय

जालां आतां इतिहासजमा!

 

केन्ना केन्ना इतिहासाची

पानां परतितना

दोळ्यांतल्यान घळ्ळ जावपी

दोन दुकांय एक दीस

जातलीं दिसता इतिहासजमा

 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Very Nice. I liked ur poem. It create nastolgic.

 
Geeta V. Mahajan |

Blogger's Profile

 

नयना आडारकार

नयना आडारकार कविता, कथा, निबंद, बालसाहित्य अशे विवीध साहित्य प्रकार हाताळटा. आतां मेरेन ‘प्रतिमा’ आनी ‘मनसांवर’ हे दोन कवितासंग्रह, बारा बालसाहित्याचीं पुस्तकां, एक निबंद संग्रह आनी एक कथा संग्रह प्रकाशीत. ‘मनसांवर’ ह्या कविता संग्राहाचो हिंदीन अणकार जाला. तांणी स्वताय विष्णू प्रभाकराच्या ‘सुनो कहानी’ ह्या बालकाणयांच्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार केला.

 

Previous Post

 

Archives