Saturday 02 March 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Literature

भाशा मंडळाच्या साहित्य पुरस्कारांखातीर मागयले अर्ज

 

कथा, कविता, नाटक, तियात्र, कादंबरी, एकांकिका निबंद ह्या प्रकारांतल्या साहित्य पुरस्काराखातीर आनी बालसाहित्य पुरस्काराखातीर कोंकणी भाशा मंडळान अर्ज मागयल्यात.

30 सप्टेंबराक भाशा मंडळाच्या 51 व्या वर्धापन दिसा हे साहित्य पुरस्कार तशेंच सेवा, शिक्षक, पत्रकारिता, कार्यकर्तो,  आनी स्तंभलेखनाचे पुरस्कार दितले.

साहित्य पुरस्कारां खातीर 30 ऑगस्ट मेरेन पुस्तकां धाडचीं अशें भाशा मंडळाची सचीव अन्वेषा सिंगबाळान कळयलां.

हे फावटीं 1 जानेवारी 2011 ते 31 डिसेंबर 2012 ह्या दोन वर्सांच्या काळांत उजवाडाक आयिल्लीं पुस्तकां पात्र आसतलीं.

रोमी आनी देवनागरी लिपयांतल्यान बरयिल्ल्या पुस्तकांक हे पुरस्कार आसतले.

लेखकान वा प्रकाशकान आपल्या दर एका पुस्तकाच्यो चार प्रती, सरचिटणीस, कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी भवन, शंकर भांडारी मार्ग, विद्यानगर, घोगळ, मडगांव, गोंय ह्या नाम्यार 30 ऑगस्ट 2013 मेरेन पावोवचीं अशेंय कळयलां.

पुरस्कारा खातीर पुस्तकां वेंचपाचें काम खाशेलें परिक्षक मंडळ करतलें आनी तांचो निर्णय निमणो आसतलो.

थोडे साहित्यीक पुरस्काराखातीर आपूण जावन अर्ज करिनात हें मतींत धरून पुरस्कारा खातीर धाडिल्ल्या पुस्तकां भायर वयले मुजतींत उजवाडाक आयिल्ल्या हेर खंयच्याय पुस्तकाचो पुरस्काराखातीर विचार करपाची मेकळीक परिक्षक मंडळाक आसतली.

ज्या पुस्तकाक साहित्य अकादेमी वा हेर राष्ट्रीय स्वरुपाचो पुरस्कार फावो जाला, तेच प्रमाण संपादीत, अणकारीत, संकलीत पुस्तकांचो विचार ह्या पुरस्कारां खातीर जावचो ना.

हाचे आदीं जांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा त्या साहित्यिकांच्या पुस्तकांचोय ह्या पुरस्कारा खातीर विचार जावचो ना अशेंय भाशा मंडळान कळयलां.

 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image