Tuesday 21 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Issues | Identity

शांताराम वालावलीकार कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनाचे येवकाराध्यक्ष

 

जानेवारींत गोंयां जावपी अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 30व्या अधिवेशना खातीर येवकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून शांताराम वर्दे वालावलीकाराक वेंचूक काडला.

हें अधिवेशन 22 ते 24 जानेवारीमेरेन पणजे जातली.

तशेंच येवकार समितीचे कार्याध्यक्ष म्हुणून गोवा कोंकणी अकादमी आऩी कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष आनी नामनेचे कथाकार जुझे लॉरेन्साची निवड जाल्या.

येवकार समितीचे हेर पदाधिकारी अशे आसात:

भरत नायक, विवेक पिसुर्लेंकार आनी दामोदर घाणेकार (उपाध्यक्ष), सुफला गायतोंडे (सरकार्यदर्शी).

विनंती कांसार, सुनिल पालकार, प्रकाश दत्ताराम नायक,  सोनिया शिरसाट,  जॉन आगियार, अँथनी वाझ, अंजू साखरदांडे, गौरीश वेर्णेकार,  प्रकाश पर्येकार आनी नरेश नायक (विंगड विंगड उप समित्यांचे निमंत्रक). 

उदय म्हांब्रे, मॅथ्यू रिबैरु,  अँथनी जुवांव फॅर्नांडीस, अनुराधा नायक,  श्याम गांवकार, संजीव वेरेंकार, प्रसाद काणकोणकार, बबन भगत, भिकाजी घाणेकार,  उल्हास नास्नोडकार, विदिता शेट, महीम भांडारी, तन्वी कामत बांबोळकार, निलेश वराडकार, संपदा सवासे, अनार शिरोडकार आनी अंतरा भिडे  (समितीचे वांगडी).  

वालावलकारांची वळख 

शांताराम वर्दे वालावलीकार (76) हे शणै गोंयबाब हांच्या तेजिश्ट आनी बुदवंत घराण्यांतले. ते अर्थशास्त्र तशेंच कायदो विशयांचे पदवीधर आसात. सेझा गोवा लिमीटेड हे भोवराश्ट्रीय कंपनींत सुमार 40 वर्सांचे नोकरी करून ते महावेवस्थापक पदावेल्यान निवृत्त जाले.

श्री वालावलकार कथा, कविता आनी हेर ललीत कोंकणी बरपावळ  करतात. 1960 च्या दसकांत आयिल्ल्या ‘अपुर्बाय ‘ ह्या भुरग्यांच्या म्हयनाळ्याचे ते संपादक आशिल्ले. शणै गोंयबाबांच्या जिवीत आनी साहित्या विशीं ‘वज्रलिखणी ‘,  ’शणै गोंयबाब- जिवीत आनी वावर” हीं पुस्तकां तांणी उजवाडा हाडल्यांत. ’समग्र शणै गोंयबाब’ ह्या कोंकणी अकादेमीन चार खंडांनी उजवाडायिल्ल्या पुस्तकाचे ते संपादक आशिल्ले. ताणी महाकवी कालिदासाच्या मेघदूत ह्या काव्याचो कोंकणींतल्यान समश्लोकी अणकार केला.

माहिती तंत्रगिन्यान आनी संगणक शास्त्र तांचे आवडीचें कार्यक्षेत्र. ते भारतीय संगणक संस्थेचे आजीव वांगडी आनी ते संस्थेच्या गोंय फांट्याचे संस्थापक उपाध्यक्ष आसात.  तांणी भारत सरकारच्या भारतीय भासां खातीर तंत्रगिन्यानाचो विकास  ह्या प्रकल्पाखातीर  अस्मिताय प्रतिश्ठान हे संस्थेन चालीक लायिल्ल्या तीस लाख कोंकणी उतरांची कोठी संगणकाखातीर पुंजावपाच्या वावराचो सहसंशोधक म्हणून काम केलां. तशेंच गोवा युनिव्हर्सिटीचेर चालू आशिल्लें कोंकणी शब्दमालें (वर्डनेट)  आनी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचो, इंडियन लेंग्वेज कॉर्पोरा इनिशियेटीव ह्या प्रकल्पांनी तांचो सहभाग आसा.  


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image