Monday 20 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Issues | Identity

अ. भा. कोंकणी परिशदेचें 30 वे अधिवेशन जानेवारींत पणजे

 

अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें 30 वें अधिवेशन फुडल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत गोंयचे राजधानींत – पणजे शारांत - जातलें.

हालींच जाल्ले परिशदेच्या सर्वसाधारण मंडळाचे बसकेंत हो निर्णय घेतलां अशें परिशदेचे अध्यक्ष गोकुळदास प्रभून गोवान्यूज.कॉमाक सांगलें.

हें अधिवेशन 22 ते 24 जानेवारी अशें तीन दीस चलतलें.

10 वर्सां फाटीं परिशदेचें 25 वें अधिवेशन पणजे शारांत जाल्लें.

अधिवेशनाचो उक्तावण सुवाळो  22 जानेवारीक कला अकादमी संकुलांत जातलो. मात उरिल्ल्या दोन दिसांच्यो कार्यावळी गोमंतक मराठा समाजाच्या राजाराम पैंगीणकार सभाघरांत जातल्यो.

8 जुलय 1939 ह्या दिसा पेशान वकील आशिल्ले कोंकणी लेखक सर्गेस्त माधव मंजुनाथ शानभाग हांच्या फुडाकारान परिशदेचें पयलें अधिवेशन कारवार शारांत जाल्लें.

तेन्नासावन भारतभर फाफसल्लो कोंकणी समाज परिशदेच्या अधिवेशनांनी एकठांय येवन कोंकणी समाजाच्या प्रस्नांचेर भासाभास करता.

गोंयची राजभास कोंकणी, गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो, कोंकणीक संविधानाचे आठवे अनुसुचींत मेळिल्ली सुवात, केरळ आनी कर्नाटक राज्यांनी कोंकणीक मेळिल्ली सुवात आनी थंयच्यो कोंकणी साहित्य अकादमी अशे साबार प्रस्न परिशदेच्या फुडारपणाखाला सुटावे जाल्यात.

परिशदेच्या अधिवेशनाभायर एक वर्स सोडून परिशद राष्ट्रीय पावंड्यावेलें साहित्य संमेलनय घेता.

परिशदेचें 29 वें अधिवेशन 2013 वर्सा बेळगांव शारांत जाल्लें. केरळांतले म्हालगडे लेखक गोकुळदास प्रभू हे परिशदेचे अध्यक्ष आशिल्ले.

परिशदेन घडोवन हाडिल्लें 22 वें अखील भारतीय साहित्य संमेलन अंदू वर्सा 13 ते 15 फेब्रुवारी अशें तीन दीस केरळांतल्या कोषिक्कोड (कालिकत) शारांत जाल्लें.

नामनेचे गोंयचे कवी प्रकाश पाडगांवकार ह्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आशिल्ले.

पणजे जावपी परिशदे आदीं फुडल्या दोन वर्सां खातीर परिशदेचे नवे अध्यक्ष वेंचून काडपा खातीर ऑक्टोबर म्हयन्यांत बसका जातली अशें प्रभून सांगलें.

कोंकणी परिशद आनी साहित्य संमेलनांची सगळी म्हायती आतां परिशदेच्या संकेतथळाचेर मेळटा. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.Total Comments :2

Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image
 

Buva,

Kokni bhas ani rajkaran na? te tar saglech gajkaran!

 
preetam , Goa

राजकारणा बगर जाले तर देव पावलो

 
Ajay buva , Ponda