Monday 20 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Issues | Identity

भाशेच्या नांवान फोडाफोडिचें राजकारण करतल्यांकडल्यान सादूरः डॉ नास्नोळकार

 

भाशेच्या नांवान चलतल्या फोडाफोडिच्या राजकारणाकडल्यान कोंकणी चळवळीन सादूर रावचें असो उलो नामनेचे दोतोर आनी लेखक डॉ उल्हास नास्नोळकारान मारला.

कोंकणी भाशा मंडळाच्या 53 व्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्यांत मानाचे सोयरे म्हुणून उलयतना दोतोरान विजयनगर आनी कदंब काळासावन आतांमेरेनच्या कोंकणीचे उदरगतिचो नियाळच कसो घेतलो.

पोर्तुगिजांनी चेंपून उडोवपाचो यत्न करुन लेगीत कोंकणीं सोंपली ना आनी निमणे धर्मप्रसारा खातीर तांकांच कोंकणीचो आदार घेवचो पडलो. ताकाच लागून रोमी लिपयेंतल्यान तांणी पुस्तकां छापून हाडलीं अशेंय तांणी सांगलें.

ताचे आदीं कोंकणी ही देवनागरी आनी मोडी लिपयेंल्यान बरयताले हाचे कितलेशेच पुरावे इतिहासकारांनी जमयल्यात.

मात गोंय मुक्ती उपरांत कोंकणीची उदरगत करपाची सोडून आपल्या राजकी सुवार्थाचे उदरगती खातीर राजकारण्यांनी गोंयकारांमदीं कोंकणी-मराठी अशी फूट घाली. तरीकय कोंकणी राजभास जाली.

उपरांत परत राजकारण्यांनी नागरी आनी रोमी लिपयेचें राजकारण करून कोंकणी समाजाक फोडलो आनी स्वताचो राजकी सुवार्थ सादून घेतलो.

आनी आतां इंग्लीश आनी कोंकणी असो भेदभाव करून परत गोंयकारांक फोडपाचे यत्न चल्ल्यात. ह्या फोडाफोडिच्या राजकारणाकडल्यान आमी सादूर रावपाक जाय अशी शिटकावणी डॉ नास्नोळकारान दिली.

 

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हुणून हाजीर आशिल्ल्या साळगांवकार उद्येग समुहाचे सल्लागार अजित गुडेन कोंकणी भाशा मंडळाच्या वावराची तोखणाय केली आनी तांच्यो एकापरस एक म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो पुराय जावपा खातीर सगळ्यांनी आदार करचो असो उलो मारलो.

मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत भाशा मंडळाचे वर्सुकी सेवा, साहित्य आनी पत्रकारिता पुरस्कार भेटयले आनी कोंकणी विशयांत प्राविण्य मेळोवपी विद्यार्थ्यांचोय भोवमान केलो.

ह्या वर्साचो कोंकणी सेवा पुरस्कार म्हालगडी राजकारणी आयरेन बार्रोस हिका भेटयलो. तशेंच कोंकणी शिक्षक पुरस्कार माया खरंगटेक, कोंकणी कार्यकर्तो पुरस्कार आनंद मंगेश नायकाक जाल्यार कोंकणी पत्रकारिता पुरस्कार मुकेश थळीक भेटयलो.

तशेंच साहित्य पुरस्कार महेश गांवकार, पियो फॅर्नांडीस आनी पांडुरंग गांवकाराक जाल्यार बालसाहित्य पुरस्कार किरण महांबरेक आनी स्तंभलेखन पुरस्कार प्रकाश कामतीक भेटयलो.

सुरवेक मंडळाचे उपाध्यक्ष जुझे लॉरेन्सान येवकार दिलो, मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्यान प्रास्तावीक केलें जाल्यार सचीव सुरेल तिळवेन उपकार मानले.

पंकज नमशीकार आनी अनंत अग्नीन सुत्रसंचालन केलें. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image