Saturday 25 May 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Literature

फेलिस्युबाबाच्या उगडासाक कथा लेखन शिबीर

 

कोंकणींतले एक फाकिवंत शिक्षक सर्गेस्त फेलिस्यु कार्दोज हांच्या जयंती निमतान कथा लेखकां खातीर कार्यशाळेचें आयोजन केलां.

फादर फ्रेडी डिकोस्ता मॅमोरियल ट्रस्ट आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत ही कार्यशाळा 30 ऑगस्टाक जातली.

कार्यशाळा जातली मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या ब्लॅक बॉक्सांत सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1 वरामेरेन.

नाटक आनी कथेच्या मळार नामना जोडिल्ले साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत कोंकणी लेखक आनी गोवा कोंकणी अकादेमीचे आदले अध्यक्ष पुंडलीक नायक ह्या शिबिरांत  मार्गदर्शन करतले.

खासा करून कथा कशी फुलोवची ह्या विशयाचेर ते उलोवप करतले.

ह्या शिबिरांत मर्यादीत लोकांकच वांटो घेवंक मेळटलो. देखून वांटेकार जावंक सोदपी लेखकांनी 22 ऑगस्ट मेरेन 8390908218 (ग्वादालुप डायस) वा 9422389290 (चेतन आचार्य) हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें आयोजकांनी कळयलां.


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image