Wednesday 24 July 2024

News Analysed, Opinions Expressed

Culture | Yuva Mahotsav

अंदुंच्या गोवा युवा महोत्सवाची कार्याध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ

 

कोंकणी भाशा मंडळाच्या 21व्या गोवा युवा महोत्सवाची कार्याध्यक्ष आसतली अन्वेषा सिंगबाळ.

हालींच जाल्ल्या युवा महोत्सवाच्या आदल्या कार्याध्यक्षांचे बसकेंत एकमतान ही निवड जाली.

अंदूंचो हो महोत्सव 12 आनी 13 डिसेंबरा पणजे जातलो.  

अन्वेषा सिंगबाळ फाटली साबार वर्सां गोवा युवा महोत्सवाच्या आयोजनांत सक्रीय आसा आऩी कोंकणी भाशा मंडळाची सचीव म्हुणूनय तिणे बेस बरें काम केलां. कोंकणी चळवळीच्या मळार एक बरें कार्यकर्तें म्हणून ताका वळखतात.

ताचो "सुलूस" हो कविता संग्रह उजवाडाक आयला. साबार वर्तमान पत्रांनी ताचें बरप सातत्त्यान उजवाडाक आयलां.

सामाजीक मळार, खास करून बायलांच्या संबंदीत प्रस्नांचेर, ताणें सदांच आवाज काडला. ताणें सुत्रसंचालक म्हुणूनय नामना जोडल्या.

“शणै गोंयबाब कथामाळेच्या आयोजनांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळाक लागीं आयिल्लें अन्वेषा, युवा महोत्सवाच्या आयोजनांतल्यो म्हत्वाच्यो जापसालदारक्यो घेत घेत आयज युवा महोत्सवाच्या कार्याध्यक्षपदाचेर पावलां” अशें आदले कार्याध्यक्ष आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्यान सांगलें.

महोत्सवाचें कार्याध्यक्ष म्हणून आपणाचेर पडटा ती जबाबदारी आपूण पेलतलें अशें अन्वेषा सिंगबाळान कार्याध्यक्षपदाची सुत्रां हातांत घेतले उपरांत सांगलें.

12-13 डिसेंबराक पणजी जावपी गोवा युवा महोत्सव जैतिवंत करपाक सगळ्या सांगात्यांनी आपल्याक सहकार्य करचें अशेंय तिणे मागलां.

युवा महोत्सवाच्यो सर्ती आनी हेर म्हायती रोकडीच उजवाडायतले अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आचार्यान सांगलां.


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.
Name
Place
Email
Comments
Verification Code Enter The Code Displayed hereRefresh Image
 

Culture

 

Latest News

» Goa loses ...
» "Christmas in ...
» Borkar, Anwesha ...
» Students agitate; ...
» Will Pvt ...
» Tragedy Queen ...
» Jayamala Danait ...
» Look UP ...
» Yugank bags ...
» Mauzo to ...
 
 

Yuva Mahotsav

» Quepem Coll and ...
» Goa doing very ...
» FC Goa arrives ...
» Stop blaming only ...
» Yuva Mahotsav takes ...
» goanews.com provides online ...
» Mhadei to rock ...
» अंदूंचो गोवा युवा ...
» गोवा युवा महोत्सव ...
» Osmitai Jyot to ...