Saturday 28 January 2023

News Analysed, Opinions Expressed

ते खीण

 


ते खीण 

जावंदीच तूं  व्हडलो इतलो

तुका मेळुच भरभरुन

म्हजे खातीर दवर मात

खीण ते सांबाळून

अॅड करता करता

खुब डिलिट जाले खीण

केन्नाय मदीं सासपून पळय

रिसायकल बीन

विंडोर विंडो, विंडोर विंडो

उघडत तूं गेला

पोंदचो विंडो उगडोच आसा

तूं मात फुडें पावला

एसकेप करीत करीत

तांतल्यान भायर मात्सो यो

अेक अेक विंडो बंद करीत

पोंदा मेरेन यो

खरेंच आसा गरज ?

इतले विंडो ओपन करची?

डिलीट करुन खीण ते

रिसायकलिंगाक घालची?

स्पॅम थंयच ते खीणय थंयच

रिसायकल बीनान खातड जाल्या

सोदूंक कठीण जावचे न्ही

रिस्टोर करचो वेळ आयला

डेस्कटोपार प्रोगराम चड

रॅम मेमरीय कमी जाल्या

हँग जावन उरचे पयली

क्लीनप करची गरज आयल्या

क्लीयर कर स्पॅम सगळो

वायरसय क्लीन कर

वेळच्यावेळार अपडेट करुन

ते खीण रिवाय्व कर

जावंदीच तूं व्हडलो इतलो

तुका मेळुंच भरभरुन

परतीय ते खीण म्हाका

वचचे पयली डिलीट जावन

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives