Thursday 30 March 2023

News Analysed, Opinions Expressed

तूं... हांव...

 


पिंजकॆ कपडे आंगार तुज्या,
गरीबींतच राव.
कातर लायल्या कपड्यांक पळे,
फॅशनेबल हांव.

भुरभुरल्यात केंस तुजे,
लायना जावन तेल.
स्पाय्क्स हांवे केल्यात पळे,
लावन स्टायलिंग जॅल.

भूक भागोवंक खाता कितेंय, 
काळजी तूं घेना.
डायेटिंग भोव कठीण
तुका जमचें ना.

तुजो म्हजो मेळ मात 
केन्नाच जावचो ना.
फॅशन, स्टाय्ल कितें तुका
केन्नाच कळचें ना.

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

रुपाली मावजो कीर्तनी

रुपाली मावजो कीर्तनीचो पयलोच कवितासंग्रह ‘म्हज्यांतलें हांव’ ऑगस्ट 2012 क उजवाडाक आयला. मूळ माजोड्डेंचें. सध्या लग्न जावन युनायडेट अरेबिक अमिरेट्स हांगां आसता. आदीं 10 वर्सां सावदी अरेबियांत आसली. फाटलीं 17 वर्सां गोंयांभायर राबितो. पूण सातत्यान कोंकणी बरप. अबूधाबी इंडियन स्कुलांत आर्ट आनी क्राफ्ट शिकयता.

 

Previous Post

 

Archives